Bostadsrätts-föreningar

Hos Oxens målarfirma har vi lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättföreningar och erbjuder en helhetslösning för hela fastigheter. 

Vi är väl medvetna om att dessa ytor utsätts för ett väldigt stort slitage och behöver hanteras därefter. Det är dina önskemål och krav som vi arbetar utifrån.

Tillsammans med oss investerar du i framtiden genom att skapa en trivsam boendemiljö som höjer värdet på fastigheten. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete där vi står för det kontinuerliga underhållet av samtliga utrymmen. Kontakta oss så berättar vi mer.